Over Maartje

Mensen een podium bieden, verhalen verder brengen. Zodat we elkaar beter leren kennen en begrijpen en het een beetje goed hebben samen. Daar ben ik altijd mee bezig. Waarom doen we wat we doen, hoe dan? Wat drijft ons, waar komen we vandaan komen, wat vrezen we en waar verlangen we naar? Ik wil dromen horen en verder rijken. 

Ik ben blij dat het mijn werk is om verhalen te vertellen en zo kennis te ontsluiten, herkenning te bieden en nieuwe inzichten te werven.
Dat doe ik op drie manieren.

Als journalist schrijf ik interviews en achtergrondverhalen. Met publicaties in dagbladen en tijdschriften bereiken mijn verhalen een breed publiek.
Als bladenmaker benut ik verschillende kanalen (print en online) waarmee bestaande of nieuwe organisaties zichtbaar worden zodat zij hun missie kunnen uitdragen en doelen bereiken.
Als schrijfcoach help ik anderen zelf hun verhaal op te schrijven. In een vertrouwde, ontspannen sfeer met ruimte voor inhoud en plezier.

Ik besloot dat ik alles kon

Uitstraling vind ik net zo belangrijk als woorden. Daarom spreken tijdschriften en boeken me zo aan. Beeld, sfeer, toon en vorm doen ertoe en versterken de boodschap. Samen brainstormen, plannen uitdenken en dan gaan maken wat het beste werkt – een boek, een blad, een artikel, een app of een artistieke stadsplattegrond. Heerlijk!

Door altijd een vertaalslag te maken maak ik het verschil. Een wetenschapper laten uitleggen wat alteriteit is (je eigen mening weglaten zodat je openstaat voor een (onbekende) ander. In persoonlijke portretten buddy’s laten vertellen hoe ze samen Afghaanse hapjes maken of Afrikaanse tochten maken op Hollandse fietspaden.
Zo haal ik wat ver weg lijkt dichterbij, wat ingewikkeld lijkt toegankelijk. Wat ongemakkelijk voelt, wordt helpend en wat saai lijkt wordt aantrekkelijk.

Na mijn opleiding aan de School voor Journalistiek bekwaamde ik me bij Libelle in human interest journalistiek waarbij persoonlijke ervaringen voorop staan. Ingewikkelde materie toegankelijk maken voor een breed publiek leerde ik op de redactie van populairwetenschappelijk maandblad Quest.
In 2006 heb ik me gevestigd als zelfstandig schrijver en schrijfcoach. Ondanks dat mijn moeder bezorgd was omdat ik geen pensioen meer opbouwde moedigde ze mij aan: ‘Je kan alles’. Inmiddels heb ik 25 jaar ervaring – én plezier in interviewen, artikelen schrijven en boeken, tijdschrift-concepten, campagnes, online communities en digitale magazines maken.

Gevestigde en beginnende schrijvers zoeken mij op als klankbord, juf, inspirator en stimulans. We trekken voor korte of langere tijd samen op. Om een levensverhaal, artikelen, manuscript, filmscript of andere uitspatting verder te brengen. Ik lees mee, luister goed en tijdens onze gesprekken vraag ik voorbij de bekende weg. Soms is het even peuteren en schuren voordat je een glanzend verhaal rond hebt. Het onbekende blootleggen is best spannend, maar een beetje gezonde wedstrijdspanning doormaken helpt om vol vertrouwen de finale te halen.

En jij? Ik ben benieuwd naar je vraag, je verhaal, je idee.

gratis schrijftips ontvangen?

Anderen over Maartje

INTERVIEWS
‘Maartje is erin geslaagd zich de gang van zaken op de IC in coronatijd snel eigen te maken en voor haar onbekende materie om te zetten in pakkende teksten. Het door ons gemaakte fotoboek Door onze ogen gezien over deze ingrijpende periode heeft ze daarmee nog meer diepgang gegeven.
Het boek is een historisch document geworden waarin onze collega’s zich herkennen. Zeer waardevol. In de samenwerking zorgt Maartje met een positief kritische houding voor aanscherping waar nodig. Het was plezierig dit project samen met haar te realiseren.’

Anne-Miek Broods

Bedrijfsleider IC RadboudUMC 

HOOFDREDACTIE
‘Samenwerken met Maartje is een feest. Ze hielp Buddy to Buddy met het maken van ons MINGLE Magazine. Geweldig hoe hierbij haar vak als bladenmaker samenkwam met haar grote hart voor onze missie. Maartje is een gedegen projectmanager, op inhoud en proces. Ze blijft afstemmen en meebewegen zonder het eindresultaat en de planning uit het oog te verliezen.’

Ilonka de Haan

Bestuurder stichting Buddy to Buddy

SCHRIJFCOACH
‘Maartje gaf me kritische en opbouwende feedback op mijn conceptteksten. Daar heb ik veel van geleerd. Zoals schrijven is schrappen; de juiste verhouding tussen feiten en anekdotes vinden; hoofdstukindeling bepalen, woorden wegen en passages herschrijven.
Ze hielp me ook bij het proces. Als ik even geen zin meer had, een hoofdstuk niet wilde lukken, woorden niet kon vinden of een passage niet goed kon beschrijven hielp ze me er doorheen.
Daarnaast waren alle manuscript-besprekingen bijzonder inspirerend, warm, levendig en hebben we vele emoties gedeeld. Als ik een tweede boek ga schrijven voor publicatie vraag ik Maartje zeker weer als schrijfcoach!’

Lies Gaaikema

Auteur van het boek Over vieren