Journalistiek & bladenmaken

‘Het integratiebeleid is kansloos mislukt’

MINGLE magazine FOTO © Yvonne Compier

We denken er goed in te zijn, maar openstaan voor een ander is moeilijk,’ weet Halleh Ghorashi. ‘Als het wel lukt, word je horizon zoveel breder.’ Ghorashi maakte van haar leven haar werk. Als hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoekt en stimuleert zij verbinding. ‘Je moet je eigen gelijk soms even weglaten. Dan ontstaat ruimte voor werkelijk contact.’

16-20_Interview_Halleh Ghorashi MINGLE Maartje de Gruyter